Hỗ trợ kinh phí cho 5 tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn mặn

Bản đồ ngập mặn tại khu vực ĐBSCL năm 2020. Nguồn: PCTT
Bản đồ ngập mặn tại khu vực ĐBSCL năm 2020. Nguồn: PCTT
Bản đồ ngập mặn tại khu vực ĐBSCL năm 2020. Nguồn: PCTT
Lên top