Hỗ trợ khách bay quốc tế ra cảng hàng không ngày giãn cách

Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh ĐT
Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh ĐT
Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top