Hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Quang Đông - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên đoàn xung kích trước lúc khởi hành
Ông Trần Quang Đông - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên đoàn xung kích trước lúc khởi hành
Ông Trần Quang Đông - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị động viên đoàn xung kích trước lúc khởi hành
Lên top