Hỗ trợ hơn 6km đường ống dẫn nước sạch về cho người dân

Người dân khối phố Xuân Thủy vui mừng khi đã được sử dụng nước sạch.
Người dân khối phố Xuân Thủy vui mừng khi đã được sử dụng nước sạch.
Người dân khối phố Xuân Thủy vui mừng khi đã được sử dụng nước sạch.
Lên top