Hỗ trợ hơn 2,3 tỉ đồng với người Hải Phòng tại TPHCM gặp khó khăn do dịch

Hải Phòng hỗ trợ 1.158 hộ gia đình người Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng hỗ trợ 1.158 hộ gia đình người Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng hỗ trợ 1.158 hộ gia đình người Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top