Hỗ trợ học phí cho người dân bị thu hồi đất dự án sân bay Long Thành

Thi công tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Thiên Phúc
Thi công tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Thiên Phúc
Thi công tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Thiên Phúc
Lên top