Hỗ trợ hàng trăm suất thực phẩm cho sinh viên mắc kẹt ở Đà Nẵng

Tình nguyện viên phát thực phẩm thiết yếu đến tận tay sinh viên ở Đà Nẵng. Ảnh: NV
Tình nguyện viên phát thực phẩm thiết yếu đến tận tay sinh viên ở Đà Nẵng. Ảnh: NV
Tình nguyện viên phát thực phẩm thiết yếu đến tận tay sinh viên ở Đà Nẵng. Ảnh: NV
Lên top