Hỗ trợ hàng chục suất quà cho các gia đình thiệt hại do bão số 5

Hội phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ gia đình các hội viên bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: CA.
Hội phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ gia đình các hội viên bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: CA.
Hội phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ gia đình các hội viên bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: CA.
Lên top