Hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới

Binh đoàn 15 tặng gạo cứu trợ cho người dân xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Ảnh LT
Binh đoàn 15 tặng gạo cứu trợ cho người dân xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Ảnh LT
Binh đoàn 15 tặng gạo cứu trợ cho người dân xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Ảnh LT
Lên top