Hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt chống dịch COVID-19

Hỗ trợ người Việt tại Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Kha
Hỗ trợ người Việt tại Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Kha
Hỗ trợ người Việt tại Campuchia chống dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Kha
Lên top