Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Chi trả bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Chi trả bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Chi trả bồi thường sự cố môi trường biển cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top