Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho ngư dân tại Quảng Bình: Tất cả vì quyền lợi ngư dân