Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hải Phòng

Hỗ trợ 62,5 triệu đồng các hộ trồng đào bị ảnh hưởng bởi thi công đường

Đơn vị thi công đã hỗ trợ các hộ trồng đao chịu ảnh hưởng với số tiền 62,5 triệu đồng.
Đơn vị thi công đã hỗ trợ các hộ trồng đao chịu ảnh hưởng với số tiền 62,5 triệu đồng.
Đơn vị thi công đã hỗ trợ các hộ trồng đao chịu ảnh hưởng với số tiền 62,5 triệu đồng.
Lên top