Hỗ trợ 4,2 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam
ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top