Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM