Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12