Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người dân Thái Nguyên tại các tỉnh, thành phía Nam

Tổ Công tác liên ngành của tỉnh tại Trung tâm điều hành thông minh - IOC thẩm định các hồ sơ đăng ký trực tuyến. Ảnh: Xuân Huy
Tổ Công tác liên ngành của tỉnh tại Trung tâm điều hành thông minh - IOC thẩm định các hồ sơ đăng ký trực tuyến. Ảnh: Xuân Huy
Tổ Công tác liên ngành của tỉnh tại Trung tâm điều hành thông minh - IOC thẩm định các hồ sơ đăng ký trực tuyến. Ảnh: Xuân Huy
Lên top