Hỗ trợ 1 tỉ đồng tới 100 cán bộ y tế tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ năm, từ phải qua trong ảnh) và ông Hà Anh Đức (thứ năm, từ trái qua trong ảnh) trao các suất quà tặng một số y, bác sĩ trẻ, sinh viên tình nguyện ngành y tế tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh Hải Đăng
Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ năm, từ phải qua trong ảnh) và ông Hà Anh Đức (thứ năm, từ trái qua trong ảnh) trao các suất quà tặng một số y, bác sĩ trẻ, sinh viên tình nguyện ngành y tế tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh Hải Đăng
Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ năm, từ phải qua trong ảnh) và ông Hà Anh Đức (thứ năm, từ trái qua trong ảnh) trao các suất quà tặng một số y, bác sĩ trẻ, sinh viên tình nguyện ngành y tế tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh Hải Đăng
Lên top