Hồ tiêu Tây Nguyên được giá, người nông dân vẫn nên cẩn trọng

Một vườn hồ tiêu ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Một vườn hồ tiêu ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Một vườn hồ tiêu ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top