Hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ phủ kín mặt nước

Gỗ nổi dày đặt trên sông Đắk Mi. Ảnh: Thanh Chung
Gỗ nổi dày đặt trên sông Đắk Mi. Ảnh: Thanh Chung
Gỗ nổi dày đặt trên sông Đắk Mi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top