Hồ Suối Dầu điều tiết xả lũ, đe dọa ngập lụt nhiều vùng ở Khánh Hòa

Nhiều vùng ở Nha Trang, Diên Khánh (Khánh Hòa) cảnh báo sẽ ngập lụt sau khi hồ chứa nước Suối Dầu điều tiết xả nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều vùng ở Nha Trang, Diên Khánh (Khánh Hòa) cảnh báo sẽ ngập lụt sau khi hồ chứa nước Suối Dầu điều tiết xả nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều vùng ở Nha Trang, Diên Khánh (Khánh Hòa) cảnh báo sẽ ngập lụt sau khi hồ chứa nước Suối Dầu điều tiết xả nước. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top