Hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao

Khu vực trả kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn đông đúc. Ảnh: Trần Kiều
Khu vực trả kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn đông đúc. Ảnh: Trần Kiều
Khu vực trả kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn đông đúc. Ảnh: Trần Kiều
Lên top