Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Kiểm đếm thiệt hại, bồi thường cho dân

Lên top