Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Chính quyền phải đối thoại với dân tới đêm

Lên top