Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả lên 300m3/s vào sáng mai

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Ảnh: TT.
Hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Ảnh: TT.
Hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Ảnh: TT.
Lên top