Hồ Giáo làm bạn với trâu

Người anh hùng giữa cỏ. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Người anh hùng giữa cỏ. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Người anh hùng giữa cỏ. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Lên top