Hồ chứa nước Tuyền Lâm đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường

Một góc thân đập hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc thân đập hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc thân đập hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top