Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế phải mở cửa cống tháo sâu

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, hồ chứa Tả Trạch được lệnh mở cửa cống tháo sâu. Ảnh: PĐ.
Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, hồ chứa Tả Trạch được lệnh mở cửa cống tháo sâu. Ảnh: PĐ.
Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, hồ chứa Tả Trạch được lệnh mở cửa cống tháo sâu. Ảnh: PĐ.
Lên top