Hồ chứa hơn nửa triệu m3 nước có nguy cơ vỡ, buộc di dời dân khẩn

Người dân được  di dời sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: Lx
Người dân được di dời sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: Lx
Người dân được di dời sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: Lx
Lên top