Hồ chứa Hòa Bình có thể phải mở thêm cửa xả đáy, hàng loạt tỉnh đối mặt với lũ lụt hạ du

Trong những ngày tới, Thủy điện Hòa Bình có thể vẫn tiếp tục phải xả đáy. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày tới, Thủy điện Hòa Bình có thể vẫn tiếp tục phải xả đáy. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày tới, Thủy điện Hòa Bình có thể vẫn tiếp tục phải xả đáy. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM