Dự thảo nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động:

Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% chi phí đóng bảo hiểm

Nhiều lao động chưa nắm được các quyền lợi của Dự thảo
Nhiều lao động chưa nắm được các quyền lợi của Dự thảo
Nhiều lao động chưa nắm được các quyền lợi của Dự thảo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top