Hình ảnh y bác sĩ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ “phòng tuyến” chống dịch của Hà Nội

Lên top