Hình ảnh xúc động về những thương binh nặng hăng hái tham gia bầu cử

Bác Trần Toàn đang lựa chọn các ứng viên để tham gia bỏ phiếu bầu. Ảnh: Minh Châu
Bác Trần Toàn đang lựa chọn các ứng viên để tham gia bỏ phiếu bầu. Ảnh: Minh Châu
Bác Trần Toàn đang lựa chọn các ứng viên để tham gia bỏ phiếu bầu. Ảnh: Minh Châu
Lên top