Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo

Lên top