Hình ảnh Việt Nam xuất hiện tại quảng trường danh tiếng của Mỹ

Hình ảnh Việt Nam xuất hiện tại quảng trường Thời đại của Mỹ. Ảnh VNA
Hình ảnh Việt Nam xuất hiện tại quảng trường Thời đại của Mỹ. Ảnh VNA
Hình ảnh Việt Nam xuất hiện tại quảng trường Thời đại của Mỹ. Ảnh VNA
Lên top