Hình ảnh sạt lở kinh hoàng ở các huyện miền núi Quảng Ngãi

Một điểm sạt lở đất ở huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Một điểm sạt lở đất ở huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Một điểm sạt lở đất ở huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM