Hình ảnh phong tỏa nơi ở của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng

Phong tỏa nơi ở của ca nghi nghiễm COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Phong tỏa nơi ở của ca nghi nghiễm COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Phong tỏa nơi ở của ca nghi nghiễm COVID-19 tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top