Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Lực lượng dân quân tự vệ chuẩn bị nơi sinh hoạt, giường ngủ cho người dân. Ảnh: X.Trung
Lực lượng dân quân tự vệ chuẩn bị nơi sinh hoạt, giường ngủ cho người dân. Ảnh: X.Trung
Lực lượng dân quân tự vệ chuẩn bị nơi sinh hoạt, giường ngủ cho người dân. Ảnh: X.Trung
Lên top