Hình ảnh ngày đầu phong tỏa, cách ly xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

Lên top