Hình ảnh mới cập nhật tại lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ