Hình ảnh Hải Dương trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

Hình ảnh ngày đầu thực hiện cách ly xã hội tại TP.Hải Dương. Ảnh CTV
Hình ảnh ngày đầu thực hiện cách ly xã hội tại TP.Hải Dương. Ảnh CTV
Hình ảnh ngày đầu thực hiện cách ly xã hội tại TP.Hải Dương. Ảnh CTV
Lên top