Hình ảnh dỡ bỏ khu vực cách ly hơn 300 người dân phường Chương Dương lúc 0h

Lên top