Hình ảnh đầu tiên ở xã vùng biên Quảng Nam sau 1 tháng chia cắt

Một cây cầu treo ở xã Phước Thành bị nước lũ đanh tan.
Một cây cầu treo ở xã Phước Thành bị nước lũ đanh tan.
Một cây cầu treo ở xã Phước Thành bị nước lũ đanh tan.
Lên top