Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Hình ảnh đầu tiên sau lệnh phong tỏa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh MH
Hình ảnh đầu tiên sau lệnh phong tỏa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh MH
Hình ảnh đầu tiên sau lệnh phong tỏa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh MH
Lên top