Hình ảnh chiến sĩ công an trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng Công an Hà Nội nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: P.Đ
Lực lượng Công an Hà Nội nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: P.Đ
Lực lượng Công an Hà Nội nỗ lực trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: P.Đ
Lên top