Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Ngày 6.2, Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cùng 5 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương vừa nhận giấy khen từ Sở GD&ĐT Hà Nội nhờ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ngày 6.2, Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cùng 5 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương vừa nhận giấy khen từ Sở GD&ĐT Hà Nội nhờ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ngày 6.2, Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cùng 5 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương vừa nhận giấy khen từ Sở GD&ĐT Hà Nội nhờ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top