Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Trường TH&THCS Quy Mông bị tố lạm thu và cắt xén tiền ăn của học sinh.
Trường TH&THCS Quy Mông bị tố lạm thu và cắt xén tiền ăn của học sinh.
Trường TH&THCS Quy Mông bị tố lạm thu và cắt xén tiền ăn của học sinh.
Lên top