Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non

Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.
Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.
Trường Mầm non Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá.
Lên top