Hiệu trưởng ĐH Y khoa Vinh bị tố vi phạm quy định của Bộ GDĐT

Trường ĐH Y khoa Vinh-Nghệ An. Ảnh: PV
Trường ĐH Y khoa Vinh-Nghệ An. Ảnh: PV
Trường ĐH Y khoa Vinh-Nghệ An. Ảnh: PV
Lên top