Hiệu trưởng bị tố “ém” quà và tiền hộ nghèo: Giao thanh tra xác minh

Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top