Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Lên top